PRIVATLIVSPOLITIK

OPDATERET 30. AUGUST 2022

Læs venligst disse vilkår omhyggeligt. Brug af dette website og tilhørende undersites (’sitet’) samt alt materiale på sitet er kun tilladt på nedenstående vilkår.

Danske Bank-koncernen har formuleret vilkårene til brug for Danica-koncernens sites. Begrebet ’Danske Bank-koncernen’ omfatter således Forsikringsselskabet Danica, der er et datterselskab af Danske Bank A/S og selskaberne Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 og Danica Ejendomme, Livsforsikringsaktieselskab.

Indholdet er formuleret i overensstemmelse med dansk lovgivning og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med lovgivningen i andre lande.

 

Oplysninger på websitet og ansvarsbegrænsning

Danske Bank-koncernen har efter bedste evne bestræbt sig på at sikre, at oplysningerne og funktionerne på sitet er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager sig intet ansvar for fejl, stavefejl og udeladelser. Danske Bank-koncernen er heller ikke ansvarlig for hensigtsmæssigheden af oplysningerne og indholdet på sitet.

Oplysningerne på sitet er publiceret af Danske Bank-koncernen på baggrund af oplysninger modtaget fra kilder, der anses for troværdige, men oplysningerne er ikke uafhængigt bekræftet.

 

Links til andre sites

Sitet giver adgang til andre sites i Danske Bank-koncernen, som er underlagt egne vilkår for brug. Disse vilkår findes på det enkelte site. Sitet kan også give adgang til tredjemands website via relevant links eller tilbyde eller præsentere produkter, serviceydelser og information fra tredjemand. Danske Bank-koncernen har ikke gennemgået og kan ikke gøres ansvarlig for indholdet af websites, der er ejet af andre end Danske Bank-koncernen, herunder produkter og serviceydelser udbudt af andre end Danske Bank-koncernen.


Website-sikkerhed

Danske Bank-koncernen er af den opfattelse, at sitet ikke indeholder virus, malware eller andre fejl, der kan påvirke brugernes it-system, men det er på brugernes eget ansvar at besøge og anvende sitet. Danske Bank-koncernen påtager sig intet ansvar for tab som følge af brug af sitet. Danske Bank-koncernen påtager sig heller ikke noget ansvar for sitets tilgængelighed.

Hverken Danske Bank-koncernen eller dens ledelse eller ansatte påtager sig noget ansvar for tab, direkte eller indirekte, eller tab som følge af tilgængelighed eller brug af sitet, herunder nogen skade eller defekt på brugernes computere som følge af adgang til og brug af de it-systemer, der gør sitet tilgængeligt.

Data indtastet i forespørgselsformularer, herunder kontaktformularer fremsendt via sitet, er beskyttet af SSL-kryptering og kan ikke læses af tredjemand.

E-mails sendt via (det åbne) internet til Danske Bank-koncernen er muligvis ikke krypteret. Derfor anbefaler Danske Bank-koncernen, at man ikke sender personlige oplysninger via e-mail.Ejendomsret og immaterielle rettigheder

Danske Bank-koncernen er ophavsmand til materiale, der offentliggøres på sitet. Danske Bank-koncernen og dens enheder forbeholder sig ejendomsret, copyright, varemærkeret og enhver anden immaterialret til sitet samt produkter og serviceydelser nævnt på sitet, medmindre det er angivet, at sådanne rettigheder tilhører tredjemand.

Brugere af dette site må kun læse og udskrive ovennævnte indhold til eget privat brug. Brugere må ikke på anden måde kopiere, gemme, gengive, tilpasse, ændre, overføre, overdrage, bruge eller udnytte indholdet på sitet eller dele heraf uden forudgående skriftligt samtykke.

 

 1. Indledning

 

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Danica Ejendomme behandler dine personoplysninger.

Danica Ejendomme er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, der fremgår af denne privatlivspolitik.

Kontaktoplysninger: Danica Ejendomme, CVR-nr. 24919714, Holmens Kanal 2  – 12, 1060 København K.

Privatlivspolitikken gælder for privatkunder og potentielle privatkunder i Danica Ejendomme samt for enkeltmandsvirksomheder, fuldmagtshavere, beslutningstagere i virksomheder samt privatpersoner, som vi er i dialog eller samarbejder med.

 

 1. Hvilke personoplysninger behandler vi?

 

Vi behandler forskellige typer personoplysninger afhængigt af, hvilke ydelser eller produkter du bestiller, modtager eller er interesseret i, herunder:

 • Kontaktoplysninger og tilsvarende grundlæggende oplysninger.
 • Din e-mailadresse i forbindelse med tilmelding til nyhedsbreve
 • Oplysninger om dit forsikringsselskab i forhold til adgang til venteliste på ejendomme
 • Oplysninger om hvilke lejemål du er opskrevet til venteliste på
 • Digitale oplysninger om din brug af vores hjemmesider, platforme og digitale applikationer, herunder trafikdata, lokaliseringsdata, adfærdsdata og andre kommunikationsdata, f.eks. ved hjælp af cookies og andre lignende teknologier

 

 1. Hvad bruger vi dine personoplysningerne til?

 

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med vores udbud af lejemål, ejerboliger, ventelister til disse og tilmeldinger til nyhedsbreve.

Derudover behandler vi dine personoplysninger i forbindelse med:

 • Kundeservice, rådgivning og administration
 • For at kontrollere, teste og overvåge vores overholdelse af interne politikker og -regler, regulatoriske og lovgivningsmæssige krav, f.eks. i relation til databeskyttelse.
 • Markedsføring af vores produkter og ydelser, herunder markedsføring på vegne af andre enheder i Danske Bankkoncernen, hvis vi har indhentet dit samtykke eller har mulighed for det i henhold til lovgivningen.

 

Cookies

Vi anvender cookies og lignende teknologier på vores hjemmesider og i vores digitale apps. Når du første gang besøger en af vores hjemmesider eller downloader vores apps, sætter vi de cookies, som er nødvendige for, at du kan bruge vores tjenester (nødvendige cookies). Hvis du accepterer yderligere cookies, f.eks. funktionelle, statistiske og/eller marketingcookies, vil vi sætte disse cookies i henhold til dit valg for at måle, analysere og forbedre brugen og resultatet af vores produkter og tjenester og for at sende dig relevante marketingmeddelelser.

Nogle marketingcookies, som Danica Ejendomme bruger, ejes af tredjeparter, f.eks. Facebook eller Google. Vi er fortsat ansvarlige for tredjeparts brug af dine oplysninger, som behandles til vores formål (delt dataansvar). Vi henviser til vores cookiepolitik, der indeholder yderligere oplysninger.

 

1. Hvad er vores retsgrundlag for at behandle dine ”almindelige” personoplysninger?

 

Vi skal have et retsgrundlag (lovlig grund) for at behandle dine ”almindelige” personoplysninger, hvilket betyder de oplysninger som ikke er ”følsomme”. Retsgrundlaget vil være et af følgende:

  • Du har givet os samtykke til at behandle dine personoplysninger til et specifikt formål, jf. persondataforordningens art. 6.1(a).
  • Du har indgået eller ønsker at indgå en aftale med os om en ydelse eller et produkt, jf. persondataforordningens art. 6.1(b).
  • Overholdelse af en retlig forpligtelse, jf. persondataforordningens art. 6.1(c), f.eks. i henhold til
   • Bogføringsloven
   • Databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen
   • Hvidvaskloven

 

Det er nødvendigt for at forfølge Danica Ejendommes legitime interesser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6.1(f). Det kan for eksempel være for at forhindremisbrug og tab, af hensyn til dokumentation og sikkerhed, styrke IT-sikkerheden eller som led i markedsføring. Vi gør kun dette, såfremt vores legitime interesse i det enkelte tilfælde vægter tungere end dine interesser eller rettigheder og frihedsrettigheder.

 

2. Hvordan indsamler vi de oplysninger, som vi har om dig?

 

Personoplysninger som vi modtager fra dig

Vi får oplysningerne direkte fra dig, f.eks. når

 • Du udfylder kontaktformularer på websitet
 • Du opskriver dig til venteliste på ejendomme på websitet
 • Du tilmelder dig nyhedsbreve via formularer på websitet
 • Du deltager i kundeundersøgelser eller kampagner, som vi har organiseret.

Personoplysninger som vi indsamler eller modtager fra tredjepart

Vi registrerer og bruger personoplysninger om dig fra tredjepart, herunder:

 • Virksomheder i Danske Bank-koncernen, f.eks. for at tilbyde dig bedre tilpassede produkter og ydelser (hvis du har afgivet koncernsamtykke)
 • Andre enheder i Danske Bank-koncernen, hvis det i henhold til gældende lovgivning er tilladt eller påbudt at dele oplysningerne, f.eks. hvis det er nødvendigt af hensyn til den koncernbaserede administration, for at opfylde krav om kontrol og/eller indberetning fastsat ved lov eller for at dele underretninger til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) i overensstemmelse med hvidvaskloven.

 

3. Tredjeparter, som vi deler dine personoplysninger med

 

Vi holder dine oplysninger fortrolige, men vi kan dele dem med følgende tredjeparter (som ligeledes skal opbevare dem på sikker vis og holde dem fortrolige):

 • Virksomheder i Danske Bank-koncernen, f.eks. for at tilbyde dig bedre tilpassede produkter og ydelser (hvis du har afgivet koncernsamtykke)
 • Andre enheder i Danske Bank-koncernen, hvis det i henhold til gældende lovgivning er tilladt eller påbudt at dele oplysningerne, f.eks. hvis det er nødvendigt af hensyn til den koncernbaserede administration, for at opfylde krav om kontrol og/eller indberetning fastsat ved lov eller for at dele underretninger til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) i overensstemmelse med hvidvaskloven.
 • Vi deler dine personoplysninger med offentlige myndigheder i henhold til lovgivningen, eller som følge af retskendelser, eller andre myndigheder, herunder Finanstilsynet, Datatilsynet, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) i henhold til hvidvaskloven og til skattemyndighederne.
 • Vores eksterne advokater, revisorer og andre rådgivere i forbindelse med konkret rådgivning.
 • Vores databehandlere, herunder , IT-leverandører og support, facility management-leverandører og andre leverandører som vi samarbejder med for at håndtere dine personoplysninger.

 

4. Overførsler uden for EU og EØS og internationale organisationer

 

I forbindelse med IT-udvikling og -support overfører vi personoplysninger til to koncernselskaber etableret i lande uden for EU/EØS. Det drejer sig om:

Når Danica Ejendomme sender dine personoplysninger til tredjeparter uden for EU og EØS, sikrer vi, at dine personoplysninger og databeskyttelsesrettigheder er beskyttet på passende vis ved at der anvendes standardkontrakter, som er godkendt af EuropaKommissionen eller Datatilsynet.

Du kan få en kopi af en standardkontrakt ved at rette henvendelse til os.

 

5. Profilering og automatiske afgørelser

 

Profilering er en form for automatisk behandling af dine personoplysninger med henblik på at evaluere bestemte personlige forhold vedrørende dig for at analysere eller sige noget om forhold vedrørende f.eks. dine personlige præferencer, interesser, din pålidelighed, adfærd, dit geografiske opholdssted.

 

6. Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?

 

Vi gemmer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil dine personoplysninger behandles. Vi gemmer derfor som hovedregel dine personoplysninger, så længe vi leverer en ydelse eller et produkt.

Vi sletter dine personoplysninger fra ventelisten et år efter du har ophørt med at vise aktivitet. Det vil sige har du afslået 3 tilbudte lejemål sletter vi dine personoplysninger og din opskrivning på listen et år efter det tredje tilbudte lejemål blev fremsendt på mail. Ellers bibeholder vi dine personoplysninger på ventelisten så længe de lejemål du er opskrevet til fortsat er administrereret af Danica Ejendomme.

Vi gemmer dine cookiedata i op til tre år efter den seneste aktivering (dit seneste besøg på vores hjemmeside).

 

7. Dine rettigheder

 

Dine rettigheder med hensyn til personoplysninger er beskrevet i dette afsnit. For at udøve dine rettigheder kan du kontakte os via kontaktoplysningerne angivet nedenfor.

 

Ret til indsigt i dine personoplysninger

Du kan anmode om indsigt i de personoplysninger, vi behandler, herunder hvor de kommer fra, og hvad vi bruger dem til. Du kan få oplyst, hvor længe vi gemmer oplysningerne, og hvem der modtager oplysninger om dig, i det omfang vi videregiver oplysninger. Din ret til indsigt kan dog være begrænset for at beskytte andre personers privatliv eller af hensyn til vores forretning og praksis. Din ret til indsigt kan være begrænset som følge af forebyggelse, efterforskning, afsløring eller retsforfølgning af strafbare handlinger. Vores knowhow, for–retningshemmeligheder samt interne vurderinger og materialer kan også være fritaget fra retten til indsigt.

Rettigheder i forhold til automatiske afgørelser

Du kan indhente oplysning om, hvordan en automatisk afgørelse er truffet og virkningen af en sådan afgørelse, give din mening til kende, gøre indsigelse mod afgørelse og anmode om en manuel gennemgang af en automatisk afgørelse.

 

Ret til at gøre indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Det gælder bl.a., når behandlingen sker på baggrund af vores legitime interesser.

 

Indsigelse mod direkte markedsføring

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores brug af dine personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring, herunder profilering i tilknytning til et sådant formål.

 

Ret til berigtigelse af personoplysninger

Hvis der er fejl i dine personoplysninger, har du ret til at berigtige dem. Hvis oplysningerne er ufuldstændige, har du ret til at få dem fuldstændiggjort, herunder ved at fremlægge en supplerende erklæring.

 

Ret til sletning (”retten til at blive glemt”)

Du har ret til at få dine personoplysninger slettet, hvis de ikke længere er nødvendige for at opfylde de formål, hvortil de blev givet.

Der er dog nogle undtagelser, hvor vi må eller skal beholde dine personoplysninger, herunder følgende:

 

 1. Af hensyn til overholdelsen af en retlig forpligtelse, f.eks. hvis vi i henhold til lovgivningen skal opbevare dine personoplysninger i en vis periode, f.eks. i henhold til hvidvaskloven eller bogføringsloven. I sådanne tilfælde må vi ikke slette dine personoplysninger, før perioden er udløbet.
 2.  Af hensyn til udførelsen af en opgave i samfundets interesse.
 3. For at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

 

Begrænsning af brug

Hvis du mener, at de oplysninger, vi har registreret om dig, er urigtige, eller hvis du har gjort indsigelse mod vores brug af oplysningerne, kan du kræve, at vi begrænser brugen af oplysningerne til opbevaring. Brugen begrænses kun til opbevaring, indtil oplysningernes rigtighed kan bekræftes, eller det kan kontrolleres, om vores legitime interesser går forud for dine interesser. Hvis du ikke har ret til at få slettet de oplysninger, vi har om dig, kan du i stedet anmode os om at begrænse brugen af oplysningerne til opbevaring. Hvis vi udelukkende har brug for at benytte de oplysninger, vi har om dig, for at gøre et retskrav gældende, kan du også kræve, at anden brug af oplysningerne begrænses til opbevaring. Vi kan dog være berettiget til at benytte oplysningerne til anden brug, herunder til at gøre et retskrav gældende, eller hvis du har givet dit samtykke hertil.

 

Tilbagetrækning af samtykke

Hvis dit samtykke udgør retsgrundlaget for en specifik behandlingsaktivitet, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage med virkning for fremtiden. Bemærk dog, at hvis du tilbagekalder dit samtykke, kan vi muligvis ikke tilbyde dig visse ydelser eller produkter. Bemærk også, at vi fortsat vil bruge dine personoplysninger, f.eks. for at overholde en aftale, vi har indgået med dig, eller hvis vi er forpligtet til det i henhold til gældende lovgivning.

 

Dataportabilitet

Hvis vi anvender oplysninger baseret på dit samtykke eller en aftale, og behandlingen af oplysningerne automatiseres, har du ret til at få en kopi af de oplysninger, som du har givet os, i et digitalt, maskinlæsbart format.

 

13. Ændringer til vores privatlivspolitik

 

Vi ændrer og opdaterer løbende vores privatlivspolitik. Datoen ”gældende fra”, der er anført øverst i dokumentet, ændres i tilfælde af ændringer. Hvis ændringer i den måde, hvorpå dine personoplysninger behandles, har væsentlig betydning for dig personligt, træffer vi rimelige foranstaltninger for at oplyse dig om ændringerne, så du kan udøve dine rettigheder (f.eks. til at gøre indsigelse mod behandlingen).

 

14. Kontaktoplysninger og klageadgang

 

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om dine rettigheder, eller om hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Du kan kontakte os på vores hovednummer +45 70 11 25 25 eller skrive til os via:

www.danicapension.dk/skrivpersonoplysninger (sikker forbindelse)

 

Klageansvarlig

Hvis du er utilfreds med hvordan vi registrer og bruger dine personoplysninger, og din kontakt med vores databeskyttelsesrådgiver ikke har ført til et tilfredsstillende resultat, kan du kontakte vores klageansvarlige via www.danicapension.dk/klage (sikker forbindelse) eller ved at

skrive til Danica Ejendomme, Holmens Kanal 2 – 12, 1060 København K.

Hvis du ikke er tilfreds med, hvordan vi behandler dine personoplysninger, og din henvendelse til vores databeskyttelsesrådgiver eller øvrige afdelinger ikke har givet et tilfredsstillende resultat, kan du kontakte vores klageservice: Danske Bank, Juridisk Afdeling, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K, e-mail: klageservice@danskebank.dk.

Du kan også indgive en klage til Datatilsynet: Datatilsynet,

Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Hvis f.eks. din bopæl eller stedet for den påståede overtrædelse ligger i eller er forbundet med en anden medlemsstat end Danmark, kan du typisk også indgive en klage til den relevante databeskyttelsesmyndighed i den pågældende medlemsstat.